Gady żyjące w Polsce

grafika1 grafika2 grafika3


Żmijowate (Viperidae)

 • żmija zygzakowata (Vipera berus)


  Jaszczurkowate (Lacertidae)

 • jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

 • jaszczurka zielona (Lacerta viridis)

 • jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara)

 • jaszczurka murowa (Podarcis muralis)


  Padalcowate (Anguidae)

 • padalec zwyczajny (Anguis fragilis)

 • padalec kolchicki (Anguis colchica


  Połozowate (Colubridae)

 • zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)

 • zaskroniec rybołów (Natrix tessellata)

 • wąż Eskulapa (Elaphe longissima)

 • gniewosz plamisty (Coronella austriaca)


  Żółwie (Testudines)

 • żółw błotny (Emys orbicularis)

 • żółw ozdobny (Trachemys scripta)
  kontakt z autorem
  materiały źródłowe Wikipedia